Material

Ansökan - medlem

Vi välkomnar ansökningar från seriösa djurhemsanordnare.  

Riktlinjer

För Djurhemsförbundet är det av yttersta vikt att anslutna djurhem uppfyller ett antal standardkrav.

Ansökan - Medel

Som medlem i Djurhemsförbundet kan man ansöka om ekonomiska medel.

§ Stadgar

Djurhemsförbundets stadgar är vårt viktigaste styrdokument. Då vi nyligen bytt namn så antogs nya stadgar.

Arbetsmall

Djurhemsförbundet har här listat olika möjligheter att driva ett djurhem. 

Starta Djurhem

Djurhemsförbundet ger här lite tips och råd för dig som vill starta djurhem. 

Näringslära - Katt

Presentationen som Meri Hakkarainen från Lupus gav oss vid UTB-15.

Vem gör vad?

Vem gör vad i Valberedning & Representantskapet

VB - 2014

2014 hette vi fortfarande Djurhemsföreningen.